Beloningsbeleid

Created with Sketch.

Stichting Diversity Talks hanteert het volgende beloningsbeleid. De bezoldiging van bestuurders wordt vastgesteld door de raad van toezicht met in acht neming van het bepaalde in de hieronder genoemde regels en geldende wet en regelgeving hieromtrent.

Bestuurders met een uitvoerende functie mogen een beloning ontvangen voor hun werkzaamheden. Overige Bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden

De raad van toezicht van kan besluiten bestuurders, ongeacht of zij een uitvoerende functie hebben, een recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten en/of een niet bovenmatig vacatiegeld toe te kennen.

De raad van toezicht kan besluiten leden van de raad van toezicht een recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten toe te kennen. Aan de leden van de raad van toezicht kan geen andere vergoeding worden toegekend.