Blog

Created with Sketch.

Diplomaatschappij

Is jouw diploma straks minder waard?

Diversiteit en inclusie op school

Hoe maak je een school inclusief en een veilige plek voor iedereen?

Onbetaalde stages

Wanneer krijg je wel of geen stagevergoeding?

Man looking at tabletscreen.

Stagediscriminatie bij mbo-studenten

Waarom is het voor sommige studenten moeilijker om een stageplek te vinden?

Uitval eerstejaars studenten en het BSA

Welke studenten vallen sneller uit en hoe kan je dat voorkomen?

afbeelding van iemand die een trap oploopt

Doorstromen van hbo naar een wo-master

Is de overstap naar het wo toegankelijk voor hbo’ers?

De achterstand van eerstegeneratiestudenten in het hoger onderwijs

Wat zijn de struikelblokken die eerstegeneratiestudenten tegenkomen bij de transitie naar het hoger onderwijs?

Leenstelsel en ongelijkheid

Hoe beïnvloedt het nieuwe leenstelsel studenten? Heeft het invloed op de gelijkheid in het hoger onderwijs?

Sense of belonging in het hoger onderwijs

Waarom is sense of belonging voor studenten belangrijk? En wat heeft het met diversiteit te maken?

De toename van hoogopgeleiden en de onderwijscompetitie

Hoe zorgt de toename van hoogopgeleiden voor meer competitie in het onderwijs?