Ons team

Created with Sketch.

Het verbinden van mensen met idealen.

Met veel plezier stellen we ons voor.

Khaled Tamimy
(hij/hem/zijn)

Voorzitter

Vertrouwen, verwachtingen en ondersteuning – drie begrippen die kenmerkend, en misschien wel essentieel zijn voor een succesvolle (academische) loopbaan. In de superdiverse omgeving waarin ik ben opgegroeid was geen van deze begrippen vanzelfsprekend. Erkennend wat voor privilege het is dat ik hier wel van heb mogen genieten, en gepassioneerd om dit terug te geven aan de volgende generatie, ben ik sinds 2015 betrokken bij diversiteits-gerelateerde programma’s.

Artur Moeijes
(hij/hem/zijn)

Penningmeester

Diversity Talks is niet alleen bekend om haar naam, maar door de projecten die de stichting uitvoert. Mijn doel is om vanuit Diversity Talks voor zowel educatieve sectoren als non-educatieve sectoren een verbreding te creëren omtrent diversiteit en inclusie. Wegens mijn perceptie dat diversiteit en inclusie een verrijking is van onze samenleving, streef ik als team member om deze gedachtegoed met iedereen te delen. Binnen de stichting ben ik verantwoordelijk voor de financiën en verantwoording naar de buitenwereld.

Fatiya Munkaila
(zij/haar/haar)

Toezichthoudend bestuurslid

Het bestuderen en bespreken van diversiteit en inclusiekwesties is een privilege. Daar ben ik me, met mijn achtergrond in culturele wetenschappen en publiekrecht, goed bewust van. In mijn werk bij Diversity Talks probeer ik de toegankelijkheid van diversiteit en inclusie dialogen te vergroten.

Erik van Halewijn
(hij/hem/zijn)

Secretaris

Diversiteit omvat de rijkdom aan kennis en invalshoeken die zich in Nederland bevinden. Binnen Diversity Talks werk ik met passie om de problemen die uit deze perspectieven voortkomen aan te kaarten in een pragmatische context. Als secretaris focus ik op de theoretische vlakken binnen de stichting, waarbij nieuwe projecten en doeleinden op de lange termijn essentiële componenten van mijn taken vormen.


Erik is tevens vetrouwingspersoon binnen het project Studiehub.

Anne Markus
(zij/haar/haar)

Project Manager

Een geheel is meer dan een som der delen. Vanuit holistisch perspectief bereiken we meer en zijn we als samenleving rijk aan variatie. Inclusie gaat niet alleen om toegang, maar ook wat daarna komt: kan iemand zichzelf zijn? Vanuit mijn achtergrond in de praktijk en de huidige ervaring in de academische wereld streef ik naar een vertaalslag: elkaar begrijpen en effectiviteit! De ervaring van de betrokkene(n) telt en is een leidraad.


Anne is tevens vetrouwingspersoon binnen het project Studiehub.

Lela Roos
(die/hen/hun)

Project manager