Over Diversity Talks

Created with Sketch.

Wat wij doen

Diversity Talks is een non-profit organisatie die zich sinds 2019 in de regio Amsterdam inzet voor diverser en inclusiever hoger onderwijs en het vergroten van diversiteit en inclusie in de Nederlandse maatschappij en een Nederland waar iedereen zich thuis kan voelen.

Filosofie

Diversity Talks gelooft in de rol die de studentenpopulatie kan vervullen in het verlagen van de opstap naar het hoger onderwijs. De (ervarings-)deskundigheid van de student biedt een uniek perspectief op manieren om inclusie en diversiteit in het hoger onderwijs te stimuleren. Zo zijn al onze werknemers en vrijwilligers studenten en vormen we een knooppunt tussen de opleiding en de arbeidsmarkt. Wij motiveren scholieren en studenten tot zelfontplooiing en dragen bij aan bewustwording rondom diversiteit en inclusie.

Strategie

Diversity Talks faciliteert samen met onze partners en landelijk netwerk wij verschillende projecten en services die zich richten op alledaagse maatschappelijke vraagstukken, gericht aan scholieren, studenten en professionals zoals een intergenerationele denktank en mentorprogramma en gratis huiswerkbegeleiding.

Wij focussen op de loopbaan van middelbare school tot arbeidsmarkt en bieden zo ondersteunening aan voor ondergepresenteerde groepen. We zetten kritische en historisch gemarginaliseerde stemmen centraal in het creëren van een inclusieve en diverse samenleving. Zo bieden wij een toegankelijke manier om vooruitgang te boeken op academische, professionele, gemeenschappelijke en psychosociale vormen van excellentie.
DIVERS EN INCLUSIEF HOGER ONDERWIJS

Wij ontwerpen en implementeren onderwijsinterventies en informeel onderwijs voor het primair-, voortgezet- en tertiaire onderwijs en de arbeidsmarkt met nadruk op gelijke kansen, diversiteit en inclusie in de Nederlandse samenleving.

STUDENTENORGANISATIE

Onze organisatie wordt volledig geleid door studenten. Zo kunnen studenten van binnenuit bijdragen aan inclusief en toegankelijk hoger onderwijs. Diversity Talks biedt studenten een platform om maatschappelijke betrokkenheid en actief burgerschap uit te oefenen.

ONTWIKKELING EN EMPOWERMENT

Deelnemers aan onze projecten krijgen de mogelijkheid tot persoonlijke ontwikkeling op academisch en professioneel gebied én tot het leveren van een positieve bijdrage aan de maatschappij.

BEWUSTWORDING

We verzamelen en delen kennis en ervaring omtrent gelijke kansen, diversiteit en inclusie in het onderwijs en op de arbeidsmarkt en stimuleren positieve verandering in de Nederlandse samenleving. Ook bieden wij trainingen en lezingen over deze thema’s.