Organisatie

Created with Sketch.

Filosofie en structuur

Filosofie

Als organisatie gelooft Diversity Talks in de rol die de studetenpopulatie kan vervullen in het verlagen van de opstap naar het hoger onderwijs. Zo meent de organisatie dat de (ervarings-)deskundigheid van de student een centrale plek heeft in het vormen van een oplossing voor de problematiek die zich in de instelling afspeelt. Door persoonlijke ervaringen te onderbouwen met theoretische invalshoeken biedt Diversity Talks een pragmatische doch holistische aanpak in haar activiteiten.
Aan onze werknemers en vrijwilligers bieden wij een gepersonaliseerd traject waarbij de persoonlijke ontwikkeling en interesse van de persoon verwezenlijkt wordt tijdens de loopbaan. Investeren in ons personeel én de maatschappij maakt Diversity Talks tot een maatschappelijk betrokken leerschool.

Structuur

Diversity Talks is een non-profit organisatie die haar uitvalsbasis vindt in de regio Amsterdam. Als organisatie bestaat ons werknemersbestand volledig uit studenten, om zo onze missie en visie te bewerkstelligen. Op deze manier bezetten we een permanente en plooibare positie binnen de studentenpopulatie, en vormen we een stabiel knooppunt tussen het voorbereidend onderwijs en de arbeidsmarkt.

De taken binnen de organisatie worden uitgevoerd door een uitvoerend bestuur en een team van vrijwilligers. De bestuursleden dragen de eindverantwoordelijkeheid over de kwaliteit en realisatie van de projecten. Het team van vrijwilligers bevat op maat gemaakte functies met de toebehorende vergoedingen.

Missie & Visie

Missie

Met trots zet Diversity Talks zich in voor een Nederland dat schittert in haar vele vormen. Door projecten, workshops en trainings te verwezenlijken die een inclusieve cultuur bevorderen, kan ieder zich thuis voelen in de samenleving. Als student-based organisatie vindt Diversity Talk haar uitvalsbasis in de educationele sector, vanuit waar ze opereert in die gebieden waar de impact het hoogst is. Door de uitgevoerde activiteiten wordt er een taal en begrip bevorderd die de pluriformiteit van de samenleving omvat.Visie

Door zich te focussen op de loopbaan van middelbare school tot arbeidsmarkt biedt Diversity Talks ondersteunende trajecten aan voor kwetsbare groepen. Zo zetten we kritische en historisch gemarginaliseerde stemmen centraal in het creëren van een inclusieve en diverse vorm van democratie. De ruimte en structuur die geboden wordt vanuit de projecten dient om deze stemmen een platform te bieden en gelijkwaardigheid en rolmodellen te bevorderen in verschillende sectoren. In andere woorden, Diversity Talks werkt om de gereedschappen te verstrekken die individuen toestaan om menselijk kapitaal te vergroten en vooruitgang te maken op academische, professionele, gemeenschappelijke en psychosociale vormen van excellentie.

Over ons

Studenten met idealen – met veel plezier stellen we ons voor.

Khaled Tamimy
(hij/hem/zijn)

Voorzitter

Artur Moeijes
(hij/hem/zijn)

Penningmeester

Fatiya Munkaila
(zij/haar/haar)

Toezichthoudend bestuurslid

Erik van Halewijn
(hij/hem/zijn)

Secretaris

Anne Markus
(zij/haar/haar)

Project manager

Lela Roos
(die/hen/hun)

Project manager

Rijk Willers
(Hij/hem/zijn)

Project manager

Elizabeth Muhsin
(Zij/haar/haar)

Project manager

Zina Janssen
(zij/haar/haar)

Project manager

Umu Jalloh
(zij/haar/haar)

Project manager

Stijn Kleijweg
(hij/hem/zijn)

Project manager