Student Impact Centre (SIC)

Created with Sketch.

Powering student engagement, Inspiring social impact.

Het Student Impact Centre is een initiatief dat voortkomt uit een gezamenlijke ECHO-aanvraag van de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica (FNWI) en Diversity Talks. Als project dient het Student Impact Centre om de maatschappelijke betrokkenheid van de facultaire studentenpopulatie te bevorderen, en de relatie tussen buurt en universiteit te versterken. Door studenten een centrale rol te geven in het opzetten, uitvoeren en ontwikkelen van het project ligt studentenbetrokkenheid aan de grondslag van het project.

Het centrum dient als katalysator om maatschappelijke studentenbetrokkenheid te bevorderen, waar studenten geïnspireerd raken om actie te ondernemen, waar innovatie en oplossingen van studenten worden gestimuleerd en studenten worden ondersteund om hedendaagse maatschappelijke problematiek te tackelen. Het centrum beoogt daarbij ook om mogelijkheden te bieden aan de ruim 6000 FNWI-studenten om zich maatschappelijk te activeren door sociale vraagstukken te koppelen aan praktijkgebonden leermogelijkheden.

Door maatschappelijke betrokkenheid onder FNWI-studenten te introduceren van oriëntatie tot afstuderen, worden zij opgeleid tot maatschappelijk verantwoorde individuen die uitgerust zijn met vaardigheden om hun kennis gedurende hun carrière maatschappelijk in te zetten op lokaal, regionaal en/of internationaal niveau.

Het ‘Student Impact Centre’ inspireert en ondersteunt studenten met hun maatschappelijke activiteiten door mini-fondsen aan te bieden, helpen bij het maken van een werkplan, en het werken aan de beoogde doelen. Bij het centrum kunnen studenten terecht om aanspraak te maken op b.v. kennis, netwerk en training. De doelen van de studenteninitiatieven kunnen uiteenlopen van thema’s rondom ‘diversiteit en inclusie, duurzaamheid en klimaatproblematiek, etc.

Om het genoemde doel te bereiken, is er een zestal van kernpunten vastgesteld.

Community

Een kerngroep formeren uit studenten die al in beeld zijn met ‘Impact’ activiteiten. Deze ambassadeurs kunnen binnen de opleidingen, studieverenigingen en faculteitsbreed studenten bij elkaar brengen die zich actief willen inzetten voor bestaande of door hen zelf ingebrachte projecten.

Matchmaking

Het bieden van een toegankelijk overzicht van bestaande maatschappelijke initiatieven waar studenten zich bij aan kunnen sluiten.

Stimuleren

Het stimuleren en ondersteunen van nieuwe initiatieven vanuit de studentenpopulatie, waar nodig met Grassroot geld of andere faciliteiten.

Verduurzamen

Het aangaan van duurzame relaties met de buurt(bewoners) en maatschappelijke initiatieven.

Aansluiten

Het vormen van een pipeline approach, waardoor er in de aanloop naar het hoger onderwijs een serie van aaneensluitende programma’s beschikbaar is.

Erkennen

Het bijdragen aan het ontwikkelen van een framework voor Community Service Learning; vakken waarbinnen studenten maatschappelijk initiatieven ontwikkelen voor ECTS.