Student Impact Centre (SIC)

Created with Sketch.

Powering student engagement, inspiring local impact

Het Student Impact Centre is een initiatief van de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica (FNWI) en Diversity Talks. Het Student Impact Centre dient om de maatschappelijke betrokkenheid van de facultaire studentenpopulatie te bevorderen en de relatie tussen buurt en universiteit te versterken. Studenten spelen een centrale rol in het opzetten, uitvoeren en ontwikkelen van de betrokken projecten.

Het SIC is een katalysator voor studentenbetrokkenheid, waar innovatie en oplossingen van studenten worden gestimuleerd en studenten worden ondersteund om actuele maatschappelijke problematiek te aan te pakken. Het centrum poogt mogelijkheden te bieden aan de ruim 6000 FNWI-studenten om zich maatschappelijk te activeren door sociale vraagstukken te koppelen aan praktijkgebonden leermogelijkheden.

Door maatschappelijke betrokkenheid onder FNWI-studenten te introduceren worden zij opgeleid tot maatschappelijk verantwoorde individuen die uitgerust om zich gedurende hun carrière in te zetten voor de maatschappij.

Het SIC inspireert en ondersteunt studenten met hun maatschappelijke activiteiten door mini-fondsen aan te bieden, helpen bij het maken van een werkplan en het werken aan de beoogde doelen. Bij het SIC kunnen studenten terecht om aanspraak te maken op b.v. kennis, netwerk en training. De doelen van de studenteninitiatieven kunnen uiteenlopen van thema’s rondom diversiteit & inclusie, duurzaamheid en klimaatproblematiek, etc.

Doe ook mee!

Wil jij deel uitmaken van het Student Impact Centre (SIC)? Stuur dan een e-mail naar de projectcoordinator, Moataz Rageb met en korte introductie van jezelf en waarom je mee wilt doen.

Als je vragen hebt over het SIC kun je ons ook altijd een  e-mail sturen.

KERNPUNTEN

COMMUNITY

Een kerngroep formeren uit studenten die al in betrokken zijn bij soortgelijke projecten. Deze ambassadeurs kunnen binnen de opleidingen, studieverenigingen en faculteitsbreed studenten bij elkaar brengen die zich actief willen inzetten.

MATCHMAKING

Het bieden van een overzicht van bestaande maatschappelijke initiatieven waar studenten zich bij aan kunnen sluiten om het aanbod van maatschappelijke projecten uit te breiden.

STIMULEREN

Het stimuleren en ondersteunen van nieuwe initiatieven vanuit de studentenpopulatie, waar nodig met Grassroot geld of andere faciliteiten.

VERDUURZAMEN

Het aangaan van duurzame relaties met de buurt(bewoners) en maatschappelijke initiatieven.

AANSLUITEN

Het vormen van een pipeline approach, waardoor er in de aanloop naar het hoger onderwijs een serie van aaneensluitende programma’s beschikbaar is.

ERKENNEN

Het bijdragen aan het ontwikkelen van een framework voor Community Service Learning; vakken waarbinnen studenten maatschappelijk initiatieven ontwikkelen voor ECTS.