Trainingen

Created with Sketch.

Diversiteit en Inclusie

Diversity Talks biedt trainingen aan op het gebied van diversiteit, inclusie en kansenongelijkheid.

Diversiteit en inclusie zijn belangrijke thema’s die steeds zichtbaarder worden binnen organisaties. Zo zorgen diverse teams voor meer creativiteit, innovatievermogen en medewerkerstevredenheid. Tegelijkertijd zorgt inclusie binnen organisaties voor hogere prestaties en een aantrekkelijke organisatie. Helaas zijn er veel barrières zoals onbedoelde vooroordelen, uitsluiting en kansenongelijkheid die ervoor zorgen dat veel organisaties een gebrek hebben aan diversiteit, en moeite hebben om divers talent aan te trekken.

Wat houden de trainingen in?

Om organisaties te helpen met het vraagstuk diversiteit en inclusie, en hen inzichten te brengen over hun eigen positie, organiseert Diversity Talks trainingen. Deze trainingen worden ontwikkeld en gegeven door bestuursleden. De trainingen worden aangeboden op verzoek van verschillende (studenten)organisaties. In deze trainingen wordt er gefocust op de basisconcepten van diversiteit en inclusie, unconsciousness bias en privilege.

Waarom zou uw organisatie deze trainingen moeten volgen?

Wij bieden organisaties manieren aan om inclusiever te werk te gaan binnen hun instantie. De interactieve trainingen zorgen ervoor dat deelnemers actief worden aangemoedigd om te reflecteren op hun denkwijze en organisatie, en om diversiteit en inclusie aan te moedigen. Daarnaast worden er trainingen over kansenongelijkheid aangeboden om meer bewustzijn te creëren over verschillen in gelijkheid in het onderwijs.

Hoe?

De trainingen worden op maat gemaakt voor iedere organisatie. Er zullen verkenningsgesprekken plaatsvinden om te kijken naar behoeftes, waarbij er ook een needs-assessment formulier wordt uitgestuurd. Hiermee worden er persoonlijke elementen toegevoegd aan iedere training, waarbij er een specifieke focus ligt op de organisatie.

Thema’s:

– Basisconcepten Diversiteit, Inclusie en gelijkwaardigheid
– Het belang van diversiteit en inclusie
– Stereotypering
– Unconsciousness bias
– Privilege
– Kansenongelijkheid
– Inclusive Excellence

Kansenongelijkheid binnen het onderwijs

Hoewel het Nederlands onderwijssysteem zich typeert als meritocratisch, is kansenongelijkheid binnen het onderwijs steeds meer aan het toenemen (CEP 2020,’Ongelijke kansen zijn gemiste kansen, p. 17). Deze toenemende kansenongelijkheid, heeft verschillende gevolgen binnen de Nederlandse samenleving. Het is daarom van groot belang om kansenongelijkheid in het Nederlands onderwijssysteem zichtbaar te maken. De bestuursleden van Diversity Talks zijn ervaringsdeskundige op het gebied van kansenongelijkheid, door de verschillende intervisies en projecten vanuit Diversity Talks die zijn opgericht om kansengelijkheid te bevorderen. Zij hebben kennis en ervaring over allerlei aspecten van kansenongelijkheid, en weten dit goed over te brengen.

Het doel van de lezing kansengelijkheid in het onderwijs is:
– Informeren over kansenongelijkheid binnen het onderwijs
– Uitsluitingsmechanismen verduidelijken
– Gesprekken aangaan over kansengelijkheid binnen de Nederlandse maatschappij
– Bewustzijn creëren over kansenongelijkheid en verschillen in onderwijs.

Thema’s die worden behandeld:

Onderadvisering

Taalbarrières

Inclusive excellence

Eerstegeneratiestudenten

Nevenactiviteiten

Diversiteit en inclusie in het hoger onderwijs

Diversiteit in schoolboeken

Vragen over trainingen? Offerte aanvragen?