Vacature Raad van Toezicht

Created with Sketch.

Bijdragen aan het verbeteren van kansengelijkheid in en naar het hoger onderwijs? Diversity Talks is per direct op zoek naar leden voor de Raad van Toezicht. 

Over Stichting Diversity Talks

Stichting Diversity Talks is een non-profit organisatie gebaseerd in Amsterdam die zich inzet voor gelijke kansen in (de aanloop naar) het hoger onderwijs. De stichting wordt volledig gerund door studenten en organiseert verschillende projecten, workshops en trainingen die focussen op diversiteit, inclusie en kansengelijkheid in het gehele traject van basisschool tot de arbeidsmarkt. Deze activiteiten zijn gedeeltelijk in samenwerking met partners zoals o.a. de Openbare Bibliotheek Amsterdam en de Amsterdamse kennisinstellingen (UvA en andere universiteiten), en zijn medegefinancierd door bijvoorbeeld de gemeente Amsterdam en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Zie de video hieronder voor een sfeerimpressie, ingesproken door de vorige voorzitter. 
Webvideo

De filosofie van de stichting Diversity Talks is dat het een studenten-voor-studenten organisatie is. De stichting heeft als missie de kansenongelijkheid in het Nederlandse hoger onderwijs aan te pakken door daar studenten voor in te zetten. Zij weten vaak zelf het beste wat voor obstakels en hiaten zij tegen zijn gekomen in hun weg naar het hoger onderwijs en de arbeidsmarkt. De (ervarings-)deskundigheid van de studenten is de drijfveer van het werk dat wordt verricht, zodat er ook veel ruimte is voor input en innovatie. Tegelijkertijd doen zij zo relevante bestuurlijke en projectmatige ervaringen op, zonder dat daarvan wordt verwacht dat het op vrijwillige basis is, wat het niet voor iedereen toegankelijk maakt naast een studie. De student-bestuurders en student-projectleiders worden voor hun werkzaamheden vergoedt conform een student-assistent aanstelling aan een Nederlandse universiteit. Voor meer informatie over de stichting, zie: www.diversitytalks.nl

Raad van Toezicht

Het studenten karakter van de stichting betekent echter ook dat er een grote doorloop is in student-bestuurders, wat het lange-termijn behoudt van know-how, duurzame relaties en risico&controle mechanismes extra belangrijk maakt. Tegelijkertijd is de stichting gezond en heeft het concept zich effectief bewezen, en wordt daarom nu de volgende stap gemaakt tot een Algemeen Nut Beoogde Instelling (ANBI). Om de visie en strategie van de stichting op lange termijn te kunnen waarborgen is er daarom gekozen voor een bestuursmodel met een Raad van Toezicht. Wij zijn daarom per direct opzoek naar drie (3) leden voor de eerste Raad van Toezicht (RvT), waaronder een voorzitter. De Raad van Toezicht opereert op afstand van de Raad van Bestuur (RvB), die verantwoordelijk is voor het uitvoeren van de dagelijkse taken. 

De Raad van Toezicht is het toezichthoudende orgaan van Diversity Talks en bestaat uit 3 leden. Het vormt een klankbord, geeft vertrouwen en is kritisch sparringpartner voor de Raad van Bestuur. De RvT houdt integraal toezicht op strategisch niveau, de doelrealisatie, strategische en beleidsmatige doelen van het bestuur en de beschikbare middelen die het bestuur inzet en de samenhang tussen deze hoofdzaken. De RvT toetst de kwaliteit van het strategieproces om te beoordelen of de organisatie de goede doelen stelt in relatie tot de kerntaak en maatschappelijke functie van de organisatie zoals bedoeld bij de oprichting en onder meer vastgelegd in de oprichtingsakte. Bestuurders en de RvT onderhouden een goede relatie met de te onderscheiden stakeholders en andere externe organisaties.

Leden van de Raad van Toezicht zijn in staat een goed evenwicht te vinden tussen enerzijds hun toezichthoudende functie en anderzijds het fungeren als klankbord, adviseur en werkgever voor de Raad van Bestuur. De RvT streeft ernaar zichzelf continu te ontwikkelen en evalueert haar functioneren, als collectief en individueel.  

Functie-eisen

Leden van de RvT (algemeen):
• beschikken over bestuurlijke kwaliteiten en ervaring, met een HBO of academisch werk- en denkniveau;

 • zijn maatschappelijk actief en hebben een relevant netwerk op strategisch/bestuurlijk/projectmatig niveau en zijn in staat om actief bij te dragen aan de uitstraling en netwerk-ontwikkeling van Stichting Diversity Talks;
 • hebben affiniteit met de missie en visie van Diversity Talks en zijn bereid je te verdiepen in de ontwikkelingen op het terrein van kansengelijkheid, diversiteit en inclusie in het (hoger-) onderwijs;
 • weten een evenwicht te bewaren tussen betrokkenheid en distantie, alsmede tussen organisatiebelang, individueel belang en maatschappelijk belang;
 • hebben het vermogen en de attitude om de bestuurders met raad en daad terzijde te staan en als klankbord te fungeren;
 • zijn in staat om het beleid van Diversity Talks en het functioneren van de bestuurders kritisch te volgen en te toetsen en een oordeel te vormen over zaken die de RvB aan de RvT voorleggen;
 • kunnen de complexiteit van een professionele studenten-organisatie als Diversity Talks doorgronden;
 • opereren in teamverband;
 • Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling zijn voor leden als vanzelfsprekend;

Het lid van de RvT verantwoordelijk voor financiën:

 • beschikt over een bedrijfseconomisch profiel en ondernemerschap is een van de kwaliteiten; 
 • heeft ervaring met acquisitie;
 • is mede verantwoordelijk voor het financieel beleid en/of te controleren dat past bij een dynamische jonge organisatie. 

Profiel voorzitter:
• heeft interesse en/of kennis over instanties en spelers die (informeel) onderwijs vormgeven;

 • beschikt over ruime toezichthoudende ervaring: ervaring als voorzitter is mooi meegenomen, maar niet noodzakelijk;
 • heeft zelf als directeur en/of bestuurder ervaring opgedaan en is bekend met de bedrijfsvoering van organisaties;
 • is in staat het groepsproces op professionele wijze te leiden en zit vergaderingen efficiënt en effectief voor, in een open sfeer waarin iedereen kan participeren;
 • ziet een heldere rolverdeling tussen RvT enerzijds en de Raad van Bestuur anderzijds als vanzelfsprekend;
 • Onder leiding van de voorzitter wordt er op een inclusieve, plezierige en open manier samengewerkt, passend bij de cultuur van een professionele studenten-organisatie als Diversity Talks.
 • Tot slot: je bent voldoende beschikbaar om je rol als voorzitter of RvT-lid adequaat in te kunnen vullen.

Arbeidsvoorwaarden

Leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een periode van drie jaar met de mogelijkheid tot twee herbenoemingen, dan wel voor een periode van vier jaar met de mogelijkheid tot een herbenoeming. De Raad van Toezicht vergadert viermaal per jaar. Leden van de Raad van Toezicht worden voorzien van een vacatievergoeding van €120 per vergadering. 

Procedure en verdere informatie

In het selectieproces opereren we vanuit een visie gericht op ‘equity’/kansengelijkheid. In lijn met de doelstelling van de stichting stimuleren we kandidaten die zich herkennen in de jongeren die deelnemen aan de programma’s van DT en geven de voorkeur aan kandidaten die deze jongeren representeren. Desondanks moedigen we individuen uit elke groep aan om te solliciteren!

Bij de werving en selectie laat Diversity Talks zich bijstaan door een sollicitatiecommissie. Uw reactie, voorzien van motivatiebrief en CV, zien wij graag zo spoedig mogelijk doch uiterlijk vóór 17 oktober tegemoet. Solliciteren kan via sollicitaties@diversitytalks.nl De kandidaten zullen in de week van 31 oktober horen of zij uitgenodigd worden voor een gesprek. De gesprekken met de sollicitatiecommissie staan gepland in de week van 7 november  te Amsterdam. 

Contactpersoon:

Naam: Nadia Murady

E-mail: nadia@diversitytalks.nl

Telefoon: +316 85212314.